Anbar Xidməti


Bu bölümdə məhsulların anbar daxilində olan prosedurları həyata keçirilir. Məhsulların üzərinə stikerlərin vurulması və hədiyyəlik bağlamaların hazırlanmasını da buna misal olaraq göstərə bilərik.

  • Məhsul sayımının aparılması
  • Paketlənmə işinin təşkili
  • Hədiyyə bağlamalarının düzəldilməsi
  • Hesabatların hazırlanması və təqdimatı
Ana səyifəyə qayt